• FAQ
  • สมัครเป็น Partner
  • 0

สิ่งอำนวยความสะดวก: ไม่ขังกรง

ฝากสัตว์เลี้ยง อาบน้ำ ตัดขน

Mai Dog House : รับฝากสุนัข ปล่อยอิสระ ตลอด 24 ชม.

รับฝากสุนัขทุกขนาด
เลี้ยงนอกบ้าน รั้วรอบขอบชิด อยู่ในหมู่บ้านที่มีความปลอดภัยสูง มีบริเวณรอบบ้านให้วิ่งเล่น 60 ตร.วา
ดูแลความสะอาดเป็นอย่างดี ไม่มีเห็บหมัด

Read More
ฝากสัตว์เลี้ยง อาบน้ำ ตัดขน

บ้านรับฝากเลี้ยงสุนัข ระหว่างวันและค้างคืน

มีเนื้อที่บริเวณน่าบ้านพอสมควร มีรั้วรอบขอบชิด ไม่ขังกรง เลี้ยงดูด้วยความรักความเข้าใจเหมือนสมาขิกในครอบครัว

Read More